ZIEN in de klas

ZIEN in de Klas is een onderwijsadviesbureau met een team van ervaren IB’ers, geregistreerde orthopedagogen(-generalisten) en (GZ-)psychologen. Alle medewerkers hebben een PABO achtergrond en/of ervaring in het werken in het (speciaal) onderwijs. In onze werkwijze onderscheiden wij ons door brede kennis van het onderwijs, zowel in theorie als in praktijk. De uitgangspunten van het handelingsgerichte en oplossingsgerichte werken zijn richtinggevend in ons handelen. De adviezen die we geven, komen middels afstemming tot stand. Ze zijn praktisch en haalbaar. Wij zijn een partner in onderwijs en kunnen ons opstellen als critical friend.

Wat kan ZIEN in de klas allemaal bieden? – Handelingsgerichte diagnostiek – Interim intern begeleiding – Schoolbegeleiding – Workshops/studiedagen – Begeleiding van startende leerkrachten – Leerkracht coaching – Oplossing in de Klas, een lessencyclus om oplossingsgericht te werken aan het verbeteren van de groepssfeer. – Wijzer in Onderwijsbehoeften, een middel om je kindgesprekken nog effectiever vorm te geven en samen met de leerling tot een aanpak te komen. – Wijzer in Executieve Functies, een middel om de bewustwording van de executieve functies te vergroten, de kennis over de executieve functies te versterken in het team en spelletjes waarmee de leerlingen de vaardigheden kunnen oefenen. Voor meer informatie en handige downloads kun je terecht op onze website: http://zienindeklas.nl/