Weerbaar Westland


Weerbaar Westland verzorgt sociale vaardigheidstrainingen en weerbaarheidstrainingen voor verschillende leeftijdsgroepen. Deze trainingen worden op maat gemaakt en bestaan uit actieve oefeningen afgewisseld met momenten van reflectie hierop. Voorbeelden van oefeningen zijn spelvarianten, rollenspellen, ontspanningstechnieken, communicatietechnieken en oefeningen vanuit de methode ‘Rots & Water’. Veel gebruikte thema’s zijn ‘Nee zeggen’, ‘lichaamshouding’, ‘stemgebruik’, ‘zelfvertrouwen’, ‘emoties herkennen’, enz. De trainingen worden zowel individueel aangeboden als in groepsverband. Ruby heeft ruime ervaring als sociaal pedagogische hulpverlener, weerbaarheidstrainer en is gecertificeerd Rots & Water trainer. Kenmerkend in wijze van training geven zijn de positieve sfeer en de vriendelijke uitnodiging om nieuwe vaardigheden aan te leren. U kunt Weerbaar Westland inschakelen als u denkt dat uw kind, uw klas, of school baat heeft bij een training op het gebied van weerbaarheid.