Zware ondersteuning

Incidenteel is de inzet van zware ondersteuning nodig. Het gaat om leerlingen die binnen de reguliere basisschoolonderwijs volgen maar in aanmerking komen voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor een S(B)O voorziening en voor leerlingen die het onderwijs volgen op een SBO school maar in aanmerking komen voor een TLV voor een SO-voorziening. Deze zware ondersteuning bestaat uit extra financiële middelen waarvan de school ondersteuning in kan kopen en maakt het mogelijk dat de leerling onderwijs blijft volgen op een reguliere school of het SBO. Wanneer de school gebruik wil maken van deze vorm van zware ondersteuning moet een duidelijke meerwaarde aangegeven kunnen worden voor deze keuze ten opzichte van plaatsing in een gespecialiseerde setting.

De zware ondersteuning wordt steeds toegekend voor een periode van maximaal één jaar en daarna geëvalueerd.

Indien de meerwaarde niet kan worden aangetoond wordt een TLV aangevraagd bij het SPOW. De aanvragen voor zware ondersteuning, zowel voor extra financiële middelen als voor een TLV, verlopen altijd via een HIA traject. De tweede deskundige kent na het beoordelen van het dossier de zware ondersteuning toe.