Toelaatbaarheidsverklaring

Indien tijdens het HIA besloten wordt dat het S(B)O het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling dan vraagt de huidige school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het SPOW.

Omdat het afgeven van een TLV een zwaarwegende beslissing is schrijft de wet voor dat deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven op basis van een deskundigenadvies van tenminste twee deskundigen. Bij SPOW wordt het advies gegeven door twee ondersteuningsadviseurs (psychologen en orthopedagogen). Deze beoordelen of de TLV kan worden toegekend.