Schoolondersteuningsteam

De intern begeleider is de eerste die de leerkracht kan ondersteunen wanneer er vragen zijn rondom een leerling. Komt de intern begeleider er zelf niet uit dan kan de leerling besproken worden in het SOT.

Het SOT bestaat uit de intern begeleider, de (adjunct)directeur, de leerkracht, een lid van het Sociaal Kern Team (SKT) en de ondersteuningsadviseur van het SPOW.

De ouders worden uitgenodigd voor en nemen deel aan de SOT -bespreking. Tijdens het SOT wordt bepaald of er extra ondersteuning nodig is en op welke manier deze moet worden ingezet of dat een HIA-overleg noodzakelijk is.