Overstap PO-VO

De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het is van groot belang dat de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs in dit proces goed samenwerken.

Leerlingen kunnen direct aangemeld worden bij de school van hun keuze. Op de websites van de scholen staat de aanmeldprocedure beschreven. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, moet dat zowel door de basisschool als door de ouder(s)/verzorger(s) worden aangegeven bij de aanmelding op de school voor voortgezet onderwijs.

Lees hier meer over afspraken die zijn gemaakt rondom overstap PO-VO.