Ondersteuningsarrangementen

Begeleiding Op School en in de Klas (BOSK)
Tijdens een SOT of HIA kan door de ondersteuningsadviseur BOSK worden geadviseerd. Bij BOSK worden specialisten op diverse gebieden ingeschakeld om de leerkracht en de school te ondersteunen bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De ondersteuning wordt op maat vormgegeven en kan bestaan uit een observatie, handelingsgerichte adviezen en terugkoppeling in het SOT. BOSK heeft als doel om de leerkracht te versterken in de ondersteuning van leerlingen met onderwijsbehoeften die de basisondersteuning overschrijden. Op de volgende expertisegebieden kan BOSK worden ingezet:

  • BOSK gedrag
  • BOSK autisme en prikkelverwerking
  • BOSK leerontwikkeling en welbevinden
  • BOSK zeer moeilijk lerend
  • BOSK medisch en motorisch
  • BOSK hoogbegaafdheid