Herbeoordeling

Leerlingen geplaatst in het speciaal onderwijs (SO) of speciaal basisonderwijs (SBO) komen in aanmerking voor herbeoordeling wanneer de afgegeven TLV afloopt en de leerling nog steeds is aangewezen op het speciaal (basis) onderwijs.

Bij aanvang van ieder schooljaar inventariseren de betrokken scholen voor welke leerlingen in dat schooljaar de toelaatbaarheidsverklaring zal aflopen. De S(B)O school evalueert of de continuering van plaatsing in de huidige setting is gewenst. Wanneer de school concludeert dat de leerling (nog steeds) is aangewezen op speciaal (basis) onderwijs, dient zij een (herbeoordeling)aanvraag in voor een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring. De aanvraag voor een herbeoordeling wordt beoordeeld door twee deskundigen vanuit SPOW.