Herbeoordeling

Leerlingen geplaatst in het speciaal onderwijs of speciaal basis onderwijs komen in aanmerking voor herbeoordeling wanneer de afgegeven TLV afloopt en de leerling nog steeds is aangewezen op het speciaal (basis) onderwijs.

Bij aanvang van ieder schooljaar inventariseren de betrokken scholen en het SPOW voor welke leerlingen in dat schooljaar de toelaatbaarheidsverklaring zal aflopen.

De S(B)O school evalueert, voorafgaand aan de aanvraag herbeoordeling, intern of de continuering van plaatsing in de huidige setting gewenst is, in dit proces dient een orthopedagoog of psycholoog ingezet te worden als eerste deskundige en worden ouders als educatief partner betrokken.

Wanneer de school concludeert dat de leerling, nog steeds, aangewezen is op speciaal (basis) onderwijs, dient zij een aanvraag in voor een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring. De aanvraag voor een herbeoordeling wordt beoordeeld door een tweede deskundige vanuit het SPOW. Voor deze beoordeling ontvangt het samenwerkingsverband:

  • Een aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband Westland, getekend door ouders, de eerste deskundige en door school.
  • Een actueel groeidocument (GD), besproken en waar nodig bijgesteld, voorafgaand aan de aanvraag.