Groeidocument

Het SPOW maakt gebruik van een, voor het hele samenwerkingsverband geldend, groeidocument (GD).

Het GD is een hulpmiddel om te komen tot de juiste extra ondersteuning voor een leerling. Het bestaat uit zes delen:

  • Algemene gegevens van de leerling.
  • Waarnemen: Dit deel beschrijft wat de school, de ouders en de leerling al weten. Zoals de stimulerende en belemmerende factoren, de hulp die al is ingezet, het effect daarvan en de hulpvraag.
  • Begrijpen: Dit deel beschrijft het uitstroomperspectief, welke ondersteuningsbehoeften bestaan en welke (onderzoek-)vragen er nog zijn.
  • Strategie: Dit deel beschrijft welke doelen er zijn voor de extra ondersteuning, hoe deze doelen bereikt moeten worden en hoe de doelen geëvalueerd zullen worden.
  • Uitvoeren: Dit deel beschrijft hoe de uitvoering verloopt.
  • Evaluatie: Dit deel beschrijft welke doelen bereikt zijn, welke doelen nog niet bereikt zijn en wat het vervolg is.

Het document heeft de functie van een ‘dossier’, het is een verzameling van alles wat tot nu toe is gedaan om de leerling de juiste ondersteuning te bieden. Vanaf het moment dat de leerling mogelijk meer nodig heeft dan basisondersteuning en besproken wordt in het SOT, start het SOT met het aanmaken van een GD.

Ouders worden betrokken bij het opstellen van het GD. Zij vullen samen met de intern begeleider een deel van het GD in (het deel waarnemen) en dienen het GD te ondertekenen.