Extra ondersteuning

Wanneer een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan waarin de school vanuit de basisondersteuning kan voorzien, kan vanuit de school extra ondersteuning worden ingezet. De scholen ontvangen jaarlijks financiële middelen van het samenwerkingsverband waarmee zij de extra ondersteuning vorm kunnen geven (denk aan inzet leerkracht, onderwijsassistent, expert van buiten of het laten uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek et cetera).