Zorgplicht

Sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden.

Als ouder meldt u uw kind aan bij de school van uw keuze, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of een bepaald pedagogisch concept volgt. Of misschien kiest u voor een school, omdat u denkt dat die school uw kind goede extra ondersteuning kan bieden.

Dit kan dan een gewone of speciale school zijn. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel van de school. Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Meestal kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen.

Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Hiertoe heeft de school 6 weken de tijd. Indien dit niet genoeg is, kan de onderzoeksperiode met 4 weken verlengd worden. De school moet u hiervan op de hoogte stellen. Kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsvraag van uw kind, dan zoekt de school – na overleg met u – een betere plek. Zo komt uw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.