De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terecht komt, die aansluit bij de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Het is van groot belang dat de basisschool, de school voor voortgezet onderwijs en ouders in dit proces goed samenwerken.

Lees hier meer over de procedure bij een overstap van (S)BO/SO naar VSO