De overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment. En dat geldt helemaal voor de leerling met extra ondersteuningsbehoeften.
Het is belangrijk dat de leerling op een VO-school terechtkomt, die aansluit bij de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Het is essentieel dat de basisschool en de school voor voortgezet onderwijs in dit proces goed samenwerken.

Aanmelding op VO-school
Alle leerlingen kunnen direct aangemeld worden bij de VO-school van hun keuze.
Tussen 1 januari 2023 en 8 maart 2023 kunnen leerlingen worden aangemeld bij de scholen voor vmbo, havo en vwo. Voor het praktijkonderwijs moet eerder aangemeld worden en is de sluitingsdatum: 15 februari 2023.
Op de websites van de scholen staat de aanmeldprocedure beschreven.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij u graag naar ingesloten informatieblad!