Jeugdhulp

Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?
Soms bestaat een deel van de extra hulp van je kind uit jeugdhulp. Bijvoorbeeld als je kind onzeker is, snel boos wordt, moeite heeft om vriendjes te maken, in een lastige thuissituatie zit. Hiervoor kun je contact opnemen met het de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. In onze regio zijn dat de volgende teams:

Als jouw kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectief (OPP) of groeidocument (GD).