Groeidocument

Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basisonderwijs (bron: wwww.passendonderwijs.nl). SPOW maakt gebruik van een, voor het hele samenwerkingsverband geldend, format waarin het verplichte gedeelte vanuit het wettelijk kader is opgenomen. De inhoud van het groeidocument (GD) is leidend en verplicht.

Het GD is een hulpmiddel om te komen tot de juiste extra ondersteuning voor een leerling. Het document heeft de functie van een ‘dossier’, het is een verzameling van alles wat tot nu toe is gedaan om de leerling de juiste ondersteuning te bieden. Vanaf het moment dat de leerling mogelijk meer nodig heeft dan basisondersteuning en/of besproken wordt in het SOT, wordt het groeidocument ingevuld. Tijdens het SOT wordt de informatie in het GD verder aangevuld.

Ouders en de leerling worden betrokken bij het opstellen van het GD. Ouders vullen samen met de leerkracht een deel van het GD in (het deel waarnemen) en dienen het GD te ondertekenen. De leerkracht vult samen met de leerling het deel van de leerling (waarnemen) in.