Dit is de ondersteuning die op de (speciale) basisschool geboden wordt. Voor de meeste leerlingen is dit voldoende om tot leren te komen. Om de kwaliteit van de basisondersteuning op alle aangesloten basisscholen te waarborgen stelt het SPOW een aantal kwaliteitseisen, aan de basisondersteuning. Deze eisen zijn in het ondersteuningsplan terug te lezen. In ieder geval heeft elke school een schoolondersteuningsteam (SOT). In het SOT wordt de vraagstelling van/over de leerling met alle betrokkenen, inclusief ouders, besproken om zo tot een passend en uitvoerbaar antwoord te komen op deze vraagstelling.