Tevredenheidsonderzoek SPOW-voorzieningen

26 juni 2023

Wat fijn dat zoveel van jullie hebben meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek over de SPOW-voorzieningen. In totaal hebben we 136 reacties van intern begeleiders ontvangen. Zo vlak voor de zomervakantie koppelen we graag alvast enkele resultaten terug.

Uit het onderzoek blijkt dat intern begeleiders van mening zijn dat de voorzieningen bijdragen aan het realiseren van een dekkend netwerk en inclusief onderwijs. Daar zijn we ontzettend trots op. Dat is onze gezamenlijke opdracht en onze missie; samen voor ieder kind in de regio Westland een passende onderwijsplek realiseren. Daarnaast zijn we erg blij dat uit de resultaten blijkt dat intern begeleiders over het algemeen positief zijn over de samenwerking met en de expertise van de uitvoerders van de diverse voorzieningen. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het traject en/of de lessen.

Hoewel het verschilt per voorziening, blijkt dat de mate van tevredenheid over de toepasbaarheid van de adviezen en over de verslaglegging uiteenloopt. Gelukkig is de mate van tevredenheid over het algemeen nog steeds hoog, maar in vergelijking tot de andere items waar we naar gevraagd hebben ligt het percentage van (zeer) tevreden intern begeleiders net wat lager. Kortom iets om aandacht aan te besteden.

Vervolg:
Na de zomervakantie zullen we de resultaten van het onderzoek zoveel mogelijk verwerken. We kijken hoe we dit in de diverse voorzieningen vorm en inhoud kunnen geven. We bespreken sowieso de uitkomsten met de diverse uitvoerders en de feedback die we over hun voorziening hebben kunnen ophalen. Ook wordt jullie feedback meegenomen bij het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan 2024-2028.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Floor van Loo, f.vanloo@spow.nl