Subsidieregeling hoogbegaafdheid

01 oktober 2023

Vlak voor de zomervakantie heeft het ministerie van OC&W de subsidieregeling Begaafde leerlingen po 2023-2025 opengezet. Met deze subsidie worden samenwerkingsverbanden gestimuleerd om (hoog)begaafde leerlingen extra ondersteuning te geven. Denk hierbij aan het uitbouwen van bestaande voorzieningen, het ontplooien van nieuwe activiteiten en het stimuleren van verdere expertiseontwikkeling onder scholen en onderwijsprofessionals.

Het ministerie gaf de samenwerkingsverbanden een enorm strak tijdpad. Uiterlijk 30 september konden we een aanvraag indienen. Dit is gelukt. Bij de aanvraag hebben we gebruik gemaakt van het recent afgenomen tevredenheidsonderzoek naar de HB-voorzieningen, de input van de ophaalsessies voor het nieuwe OSP en de resultaten van het onderzoek Dekkend Netwerk. Ook hebben we de afgelopen periode per mail alle intern begeleiders om input gevraagd. De ontvangen input hebben we meegenomen in de aanvraag.

SPOW wil haar huidige aanbod borgen en uitbreiden, de kennis over (hoog)begaafdheid verder vergroten, en samenwerking tussen partijen versterken. In de aanvraag hebben we ook activiteiten opgenomen gericht op vroegtijdig signaleren. SPOW heeft daarnaast ingetekend op de eenmalige subsidie voor onderzoek naar het opzetten van een voltijd hb-voorziening binnen onze regio.

In december horen we of de subsidies aan ons worden toegekend, natuurlijk zullen we dan verder gaan communiceren en afstemmen met de schoolbesturen en scholen. In de tussentijd kun je voor vragen over Hoogbegaafdheid terecht bij het steunpunt HB (steunpunthb@spow.nl).