Nieuws

09-08-2019:
De subsidie hoogbegaafdheid is toegekend! Steunpunt HB zal uitbreiden en regio’s krijgen budget om met elkaar te besteden ten behoeve van hoogbegaafdheid.

01-10-2019:
Steunpunt HB heeft een telefonisch spreekuur. Elke woensdag van 8.30-10.30u is steunpunt HB bereikbaar op 0614234747.