Nieuws

09-08-2019:
De subsidie hoogbegaafdheid is toegekend! Steunpunt HB zal uitbreiden en regio’s krijgen budget om met elkaar te besteden ten behoeve van hoogbegaafdheid.

Vragen
Voor vragen rondom leerlingen met hoogbegaafdheid kunt u mailen naar steunpunthb@spow.nl.