Materiaal

Er is veel materiaal op het gebied van hoogbegaafdheid op de markt. Boeken, spellen, verrijkingsmateriaal, digitale mogelijkheden etc. Hier volgen materiaal tips. Mis je iets waar je positieve ervaringen mee hebt, laat het weten aan het steunpunt HB via steunpunthb@spow.nl.

Je fantastisch elastische brein

‘Je fantastisch elastische brein’ is een kinderboek. Het legt op een kindvriendelijke manier uit hoe het brein werkt en het legt de nadruk op de groei daarvan door te oefenen. Dit boek kan je goed lezen met een leerling met een fixed mindset, bang is om fouten te maken en/of een leerling die nog niet heeft ervaren dat oefenen zinvol is, omdat je daar beter van wordt.

Feedback is fantastisch

‘Feedback is fantastisch’ is een boek over het ontvangen en geven van feedback en daar gepast op reageren. Het is een boek geschreven voor kinderen. Je leest over de beleving van een jongen, die niet goed kan omgaan met feedback en daardoor sociaal onhandig reageert op leeftijdsgenoten en de leerkracht. Je kan dit boek goed lezen met een leerling, die niet altijd handig reageert in sociale situaties. Naar aanleiding van dit boek kan je in gesprek over sociale situaties of feedback die je als leerkracht geeft waar de leerling ook moeilijk mee om kan gaan. Het kan de leerling inzicht geven in zijn/haar eigen invloed in situaties.

De droomdenker

‘De droomdenker’ is een boek voor kinderen vanaf 5 jaar. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen het zelf lezen. Het is een lees- en werkboek. Er wordt geschreven over de gedachten van een jongen in de klas, hoe hij de leerkracht niet begrijpt en gedachten met hem aan de haal gaan. Door deze dagdromen lijkt het alsof hij niet oplet en komt hij in ongemakkelijke situaties terecht. Een handig boek om met leerlingen te lezen die vaak lijken te dromen, niet opletten, opdrachten niet goed lijken te begrijpen etc. De opdrachten tussendoor kunnen helpen deze leerling beter te begrijpen en daarover in gesprek te gaan. Kinderen kunnen zichzelf hierdoor ook beter gaan begrijpen.

IK en hoogbegaafdheid, inzicht in jezelf

Dit boek is een werkboek. Er is naast het lezen van de teksten ruimte voor het kind om dingen in het boek te schrijven of tekenen. Ook staan er stellingen in het boek waar je antwoord op kan geven om op die manier meer inzicht in jezelf te krijgen. In zes hoofdstukken wordt verteld wat bij hoogbegaafdheid past. Verder staan er tips, spelletjes en opdrachten in. Kinderen kunnen zelfstandig aan de slag met dit boek, maar het is juist ook waardevol dit met kinderen samen te doen zodat ze hun mening, gedachten of ideeën kunnen delen. Daarnaast geeft het de leerkracht inzicht in het kind.

De hoogbegaafdheid survivalgids

Vergelijkbaar met ‘IK en hoogbegaafdheid, inzicht in jezelf’ is dit boek ook geschreven om kinderen inzicht in zichzelf te geven. In begrijpelijke taal wordt uitgelegd wat hoogbegaafheid is, gebaseerd op het denk-luik en het zijns-luik van hoogbegaafdheid. Hoewel het boek speciaal voor kinderen is geschreven, is het ook leerzaam voor volwassenen, die werken met deze kinderen. Kinderen kunnen dit boek zelfstandig lezen. Door het samen met het kind te lezen kan je over het onderwerp in gesprek gaan, leer je het kind beter kennen en ervaart het kind dat je hem/haar wil begrijpen.

Gelukkig HB kids

‘Gelukkig HB kids’ zijn vraagkaarten. De vragen zijn verdeeld over zes onderwerpen. De onderwerpen hebben betrekking op gedachten en gevoelens behorend bij hoogbegaafheid, namelijk: ‘mindset en hb’, ‘emotionele gevoeligheid en hb’, ‘beeldende gevoeligheid en hb’, ‘zintuigelijke gevoeligheid en hb’, ‘fysieke gevoeligheid en hb’ en ‘intellectuele gevoeligheid en hb’. De kaarten kunnen goed gebruikt worden om in gesprek te gaan met kinderen. Daarnaast betrek je ze in hun eigen leerproces.

Kwaliteitenspel

Het ‘Kwaliteitenspel’ bestaat uit 140 kaarten met persoonlijke eigenschappen. De ene helft zijn kwaliteiten (prettige eigenschappen) en de andere helft zijn vervormingen (onprettige eigenschappen). De handleiding beschrijft 4 spelvormen, de eerste 3 zijn bestemd voor groepen of teams, de laatste spelvorm is geschikt voor individuele coaching of om alleen te spelen. Vanuit het inzicht in kwaliteiten en vervormingen van een kind uit je klas en het zelfinzicht van het betreffende kind kan hij/zij worden geholpen de kwaliteiten in te zetten en te werken aan de vervormingen.

Taxonomie van Bloom in de praktijk

‘Taxonomie van Bloom in de praktijk’ is een waaier met de zes niveaus van de taxonomie van Bloom. Elk niveau heeft een korte uitleg, voorbeelden van wat een kind moet doen op dat niveau, voorbeelden van producten en vragen die je kunt stellen. De waaier kan worden toegepast als praktisch hulpmiddel bij de ontwikkeling van lesmateriaal en activiteiten en is helpend om opdrachten te ontwerpen of aan te passen.

Taxonomie van Bloom in de praktijk van de kleuterklas

‘Taxonomie van Bloom in de praktijk van de kleuterklas’ is een waaier specifiek voor in de kleuterklas. Ook in deze waaier wordt elk niveau van de taxonomie van Bloom beschreven, maar dan aangepast aan de kleuterleeftijd.

Hoogbegaafdheid. Tips en strategieën bij de hand

‘Hoogbegaafdheid. Tips en strategieën bij de hand’ is een hulpwaaier over hoogbegaafdheid voor professionals in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs. De hulpwaaier kan worden gebruikt als aanvulling op allerhande benaderingen, die tegemoetkomen aan de individuele behoefte van leerlingen met hoogbegaafdheid. In de waaier vind je informatie, tips en uitleg over vraagstukken die je tegen kan komen bij hoogbegaafdheid. Voor leerkrachten zal vooral het onderdeel ‘hoogbegaafdheid op school’ interessant zijn.

Wijzer in executieve functies

‘Wijzer in executieve functies’ bestaat uit een handleiding, spellenkaarten en een kijkkaart. Het is een praktisch en preventief hulpmiddel om de executieve functies bij basisschoolleerlingen te versterken. De spellen vragen geen voorbereiding en kunnen tussendoor als energizer gespeeld worden. Op de kijkkaart staan vier vragen die je als leerkracht helpen om te observeren tijdens het spel. Voor een leerling met hoogbegaafdheid kan dit een laagdrempelige manier zijn om bepaalde executieve functie te oefenen, de rest van de klas profiteert mee en als leerkracht kan je je observatie expliciet op de betreffende leerling richten.
Er bestaan 2 varianten: groep 1-4 en groep 5-8

Werkboek Mindset

‘Werkboek Mindset’ is voor begeleiders, leerkrachten en ouders van kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud. Het werkboek gaat uit van de mindset theorie van Carol Dweck. Er wordt uitleg gegeven over de mindset, de relatie met hoogbegaafdheid en leerproblemen, de invloed daarvan en de leerkuil. In het werkboek staan daarnaast tips voor het pedagogisch klimaat en 7 lessen die kinderen helpen een groeimindset te ontwikkelen. De lessen kunnen individueel met kinderen worden gedaan wanneer ze een hardnekkig vaste mindset hebben. Het is ook mogelijk om de lessen in een klein groepje te doen.

Profielen van begaafde en getalenteerde leerlingen

Betts en Neihart onderscheiden zes gedragsprofielen van begaafde en getalenteerde leerlingen. Leerlingen passen niet altijd in één van de profielen en hebben mogelijk gedragskenmerken van meerdere profielen. Deze profielen kunnen helpen bij het herkennen van gedrag van begaafde en getalenteerde leerlingen. In het bijgevoegde document staat niet alleen het gedrag beschreven, maar ook de behoeften van de leerling, tips voor ondersteuning/begeleiding thuis en tips voor ondersteuning/begeleiding op school.

Download de “Profielen van begaafde en getalenteerde leerlingen” pdf

Versnellingswenselijkheidslijst CBO Nijmegen

De ‘VersnellingsWenselijkheidsLijst (VWL)’ is ontwikkeld om leerkrachten en andere betrokkenen te ondersteunen in de beslissing een leerling al dan niet vervroegd naar een volgende groep te laten gaan (halverwege het schooljaar) c.q. een groep te laten overslaan (aan het eind van het schooljaar). De lijst kan gebruikt worden vanaf de kleuterleeftijd. Gediagnosticeerde hoogbegaafdheid is geen voorwaarde om voor een leerling de VWL in te vullen.

Download de “Versnellingswenselijkheidslijst CBO Nijmegen” pdf

Lijst verrijkinsmaterialen per vakgebied

Download de “Lijst verrijkinsmaterialen per vakgebied” pdf