Leernetwerken

Jaarlijks organiseert het steunpunt HB twee leernetwerken over het onderwerp hoogbegaafdheid. De leernetwerken die vanuit het Steunpunt HB worden georganiseerd zijn bedoeld voor elke onderwijsprofessional in het Westland die zijn/haar kennis wil vergroten op het gebied van hoogbegaafdheid.

De leernetwerken zijn vrij toegankelijk. We hopen dat het volgen van deze leernetwerken bijdraagt aan het vergroten van kennis en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en dat het daarnaast mensen motiveert om met elkaar in gesprek te gaan over leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid om zo kennis te delen, van elkaar te leren en het onderwijs aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid beetje bij beetje passender te maken. De data van de leernetwerken vind je hier Agenda – SPOW.