Bovenbestuurlijke Plusklas Eureka!

Eureka! is een uitspraak die betekent: Ik heb het gevonden!

De pilot bovenbestuurlijke plusklas ‘Eureka!’ is schooljaar 2021-2022 gestart. De naam ‘Eureka!’ verwijst naar verschillende eureka-momenten die we willen creëren in de plusklas. We streven ernaar dat leerlingen voor zichzelf eureka-momenten tegen gaan komen en daarmee zichzelf en hun leerstijl beter leren kennen waardoor ze op hun eigen school weer beter tot ontwikkeling kunnen komen.

De groep die in schooljaar 2021-2022 is gestart betreft een pilot-groep. Dit wil zeggen dat dit de eerste groep is die van start gaat en dat zeer regelmatig zal worden geëvalueerd met het steunpunt HB, leerlingen, IB’ers, leerkrachten en ouders. De nauwe samenwerking met de scholen van de deelnemende leerlingen is hierbij essentieel. Aan de hand van de evaluaties zal in kaart worden gebracht óf SPOW een BBP zal blijven faciliteren en zo ja, hoe deze zal worden vormgegeven en welke wijzigingen eventueel noodzakelijk zijn. Er is met betrokkenen uit het veld uitvoerig nagedacht over de invulling van de BBP Eureka! en dit zullen we blijven doen. Wel vraagt het een stuk betrokkenheid van de ouders, leerkrachten en IB’ers om de BBP Eureka! vanuit verschillende perspectieven te kunnen evalueren en samen tot een succes te maken.

Voor wie is de BBP Eureka! bedoeld?

Op de eigen school is al een compact en verrijkt aanbod voor de (hoog)begaafde leerling die aan de BBP Eureka! wil deelnemen, maar door uiteenlopende redenen wordt de leerling belemmerd om hier optimaal gebruik van te kunnen maken; denk aan faalangst, mindset, motivatie, doorzettingsvermogen, executieve functies etc.

In dit traject zal aan persoonlijke doelen op deze gebieden worden gewerkt. Het programma dat wij aanbieden in de BBP Eureka! is het middel om hieraan te kunnen werken. Dit gaat uiteraard wel op een manier die bij het denkniveau van de leerling past en die hem/haar prikkelt om ervoor te gaan. Zo besteden we aandacht aan executieve functies, zullen projecten worden opgezet en wordt elke dag afgesloten met evaluatie en reflectie. Deelname aan de BBP Eureka! biedt leerlingen ook de kans om leeftijdsgenoten te leren kennen die wellicht tegen dezelfde uitdagingen aanlopen als zijzelf, dit kan voelen als herkenning: ‘Eureka!’.

Als een leerling zijn/haar persoonlijke doelen heeft bereikt zal hij/zij het traject bij de BBP Eureka! afsluiten. Dit kan op meerdere momenten in het jaar zijn, waardoor de leerling eigenaarschap over zijn/haar leerproces houdt en zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen. Hierdoor kunnen er gedurende het schooljaar plekken vrij komen voor andere leerlingen die dan kunnen instromen. In het programma wordt hiermee rekening gehouden.

Aanmelding

Aanmelding verloopt in eerste instantie via de intern begeleider die een criterialijst invult, waarna het steunpunt HB bekijkt of het aanbod van de BBP Eureka! passend is voor de leerling. Als dit zo blijkt te zijn krijgt de intern begeleider bericht of er plek is of dat de leerling voorlopig op de wachtlijst staat. Naast volgorde van aanmelding wordt er door het steunpunt HB ook rekening gehouden met de groepssamenstelling van de BBP Eureka!. Wanneer er plek is voor de leerling kunnen ouders de aanmelding officieel maken door het aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen. Het aanmeldformulier ontvangen zij van de intern begeleider.

Criteria aanmelding voor de pilot in schooljaar 2021/2022

  • De leerling zit in groep 4, 5 of 6.
  • In de klas is op meerdere gebieden compacte leerstof aangeboden
  • In de klas is verrijkingsstof aangeboden
  • Ondanks de aangeboden compacte en verrijkte leerstof blijkt dit niet voldoende te zijn
  • Er is geen sprake van dubbel bijzonderheid
  • De leerkracht en intern begeleider van de leerling staat open voor samenwerking en regelmatige uitwisseling met de leerkrachten van de BBP Eureka! op de woensdagmiddag.

Startgesprekken

Voor een eerste kennismaking en om persoonlijke doelen op te kunnen stellen zullen startgesprekken worden gevoerd met leerling, ouder(s)/verzorger(s), leerkracht(en) van de basisschool, intern begeleider, Steunpunt HB en leerkracht(en) van de BBP Eureka!

Wanneer zijn de lessen?

Elke woensdag van 8.30-12.30u. De inloop is tussen 8.20-8.30u. De eerste les is op woensdag 15 september 2021 gestart.

Wie zijn de leerkrachten?

Birgit Toussaint en Barbara Caro.

Waar?

Adelaarshorst 23, 2675 WJ Honselersdijk, in een lokaal in de Openbare Daltonschool.

Vragen?

Voor vragen over de BBP Eureka! kun je een mail sturen naar steunpunthb@spow.nl