Steunpunt HB

Steunpunt HB ondersteunt scholen in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met hoogbegaafdheid. Leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen geven hier binnen hun school vorm aan. Steunpunt HB kan hier op verschillende manieren in adviseren en ondersteunen… [lees meer]