Steunpunt HB

Steunpunt HB ondersteunt scholen in het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met hoogbegaafdheid. Leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen geven hier binnen hun school vorm aan. Steunpunt HB kan hier op verschillende manieren in adviseren en ondersteunen. Op leerlingniveau is dit in de vorm van begeleiding op school en in de klas (BOSK). Met de komst van subsidie voor hoogbegaafdheid in het onderwijs is steunpunt HB uitgebreid en heeft verschillende voorzieningen opgezet op regionaal niveau en werken zo aan verbetering van onderwijs aan leerlingen met hoogbegaafdheid.

[lees meer]