Steunpunt Autisme NZH

Passend onderwijs biedt voor alle leerlingen een zo passend mogelijke onderwijsplek. Een onderwijsplek waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit hun mogelijkheden en beperkingen. Het steunpunt autisme biedt hierbij ondersteuning om de ondersteuningsbehoeften van leerlingen

met (een vermoeden van) autisme in beeld te krijgen, te faciliteren en eventueel uit te voeren, zodat de leerling zich kan ontwikkelen. Daarnaast wordt ook deskundigheidsbevordering op maat aangeboden (voorlichtingen, cursussen, workshops etc.).