SPOW-netwerkbijeenkomst 30 mei 2024

18 juni 2024

De SPOW-netwerkbijeenkomst van 30 mei stond in het teken van het nieuwe ondersteuningsplan 2024-2028. Dit plan is het resultaat van een fijne en goede samenwerking met betrokkenen binnen en buiten onze netwerkorganisatie.

Het was een feestelijk getinte bijeenkomst waar goede, inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. We bouwen met dit plan voort op ontwikkelingen en resultaten uit de huidige OSP-periode en we vervolgen onze weg richting inclusief onderwijs, zodat we samen aan onze missie kunnen werken:

‘We stellen kinderen binnen onze scholen centraal en realiseren samen een passende onderwijsplek voor ieder kind uit de SPOW-regio.’

Ondersteuningsplan
Mattanja Kats (directeur-bestuurder) en Henriëtte Boevé (voorzitter van de Raad van Aangeslotenen) presenteerden de kernboodschappen van het nieuwe ondersteuningsplan en bespraken wat dit concreet betekent voor schooljaar 2024-2025.

Deelnemers konden via Mentimeter vragen stellen, een deel is ter plekke al beantwoord. Voor de overige vragen bieden we antwoorden in de samenvatting van het ondersteuningsplan https://spow.ondersteuningsplan.org

Hieronder zien jullie de input op één van de vragen uit de Mentimeter.

In deze nieuwsbrief beantwoorden we alvast enkele vragen over de zware ondersteuning en netwerkbijeenkomsten in schooljaar 2024-2025.

Tijdens het eerste SPOW-kernoverleg in schooljaar 2024-2025 zal er aandacht zijn voor het OSP en voor de wijzigingen ten opzichte van de huidige manier van werken.

Lees verder over de inspiratiesessie met Wouter Camps

Inspiratie- en werksessie ‘Samen inclusief’
Inspiratiesessie
De inspiratiesessie ‘Samen Inclusief’ werd gegeven door Wouter Camps, hij ging in op de samenwerking op school-, (dorps)kern- en SPOW-regio niveau, één van de vier speerpunten in ons OSP. Deze inspiratiesessie liep over in een werksessie waar in groepen verdere inzichten werden gedeeld over het nieuwe OSP, samenwerking op (dorps)kernniveau en de weg naar inclusief onderwijs. De verzamelde input wordt meegenomen naar de (dorps)kern-/regio-overleggen komend schooljaar.

Een mijlpaal om te vieren
De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch en een welverdiend toetje. Want tenslotte: mijlpalen moet je samen vieren, en het liefst met een heerlijk sorbetijsje in de hand!

De link naar de samenvatting van het nieuwe OSP, de hand-outs over het transitiejaar 2024-2025 en de hand-outs van de inspiratiesessie van Wouter Camps zijn op vrijdag 31 mei per mail verzonden aan alle genodigden.