Praktijk voor Kinderfysiotherapie Maasland

Kinderen van 0-18 jaar die moeite hebben met bewegen door het motorisch rijpingsproces wat vertraagd of op een andere wijze verloopt dan regulier of kinderen die pijn hebben met bewegen en sporten, kinderen met schrijfproblemen, continentieproblemen, sensorische informatieverwerkings- of aandachtsproblemen en/ of conditionele achterstand, kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapeutische hulp. We kijken naar de mogelijkheden binnen het kind, om deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk te laten ontplooien met respect voor de eigenheid van het kind en de noodzakelijke vaardigheden die het systeem rondom het kind van hem of haar vereist (het gezin, de school, de sport-, muziek- of cultuurvereniging).