Praktijk Vergne

Praktijk Vergne is een kinderpsychologische praktijk voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, met leer- gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zijn er mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van uiteenlopende problematiek. Waarbij wij een oplossingsgerichte visie hanteren met nauwe betrokkenheid van het systeem, waarin het kind zich bevindt. Naast de GGZ beschikt Praktijk Vergne ook over een educatieve dienst, waarbij het voor scholen mogelijk is ons in te huren vanuit ondersteuningsgelden. Dit kan gaan om onder andere onderzoek naar (leer)problemen en diverse trainingen, maar ook kan gedacht worden aan begeleiding van leerlingen en het ondersteunen van docenten.