Plusjuf Ina, praktijk voor remedial teaching

Plusjuf Ina biedt individuele begeleiding aan kinderen bij technisch en begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschatuitbreiding. Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met rekenproblemen en dyscalculie door middel van de Master SEN aan het Seminarium voor Orthopedagogiek en de cursus behandelaar ERWD/dyscalculie bij de LBRT. Daarnaast geeft zij de cursus Met sprongen vooruit 3/4 en Vervolg 3/4 bij het Menne Instituut. Er wordt gewerkt vanuit de eigen praktijk in Naaldwijk. In opdracht van school is diagnostisch rekenonderzoek en eventueel behandeling mogelijk.