Penning begeleiding

Penning begeleiding biedt begeleiding aan:
– kleuters met een ontwikkelingsachterstand
– NT2-leerlingen (t/m groep 4)

Vanuit arrangementen kan ik worden ingezet voor een leerling.
Ik heb als leerkracht 9 jaar ervaring in het cluster 3-onderwijs (ZMLK). In die periode heb ik mijn Master SEN (specialisatie: leerlingen met een verstandelijke beperking en/of handicaps) en de Post HBO-opleiding (onderwijs aan leerlingen met IQ lager dan 35, ernstige meervoudige beperking) afgerond. Sinds november 2017 ben ik parttime werkzaam als kleuterleerkracht bij Schakelklas Westland, een school voor nieuwkomers. Daar heb ik de trainingen “Traumasensitief lesgeven” en “Zien is snappen” gevolgd.

Gaan voor het kind, door het gedrag van het kind heen kijken, zijn/haar hulpvraag zien en hierop aansluiten geeft mij veel voldoening. Kleine stapjes zijn ook belangrijke stapjes en die vier ik graag! Voor de kinderen zijn duidelijkheid, structuur maar ook een warme, liefdevolle omgeving belangrijke voorwaarden om tot leren te komen en ik draag door mijn begeleiding daar graag een steentje aan bij.

Voor meer informatie penning.begeleiding@gmail.com.