Klachtenregeling

SPOW heeft een klachtenregeling: procedures bij klachten, bezwaren en geschillen. Er is een aparte procedure voor ouders, medewerkers, medezeggenschapsraden en partnerorganisaties.
Klik hier voor de regeling.