Besturen

 

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO)

Contact: Mevrouw H. Boevé (voorzitter DB, lid AB)
Adres: De Ruijtbaan 83
2685 RS Poeldijk
Tel: 0174 – 28 04 46

Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs Westland (PCPOW)

Contact: Dhr. H. Koele ( Secretaris en Penningmeester DB, lid AB)
Adres: Postbus 265
2670 AH Naaldwijk
Tel: 0174 – 52 69 50

West Openbaar Onderwijs

Contact: Dhr. T. Yazir (lid DB & lid AB)
Adres: Zuidweg 89
2671 MP Naaldwijk
Tel: 0174 – 62 85 72

Vereniging voor Montessori-onderwijs Westland

Contact: Mw. M. Kramer (Lid DB & AB)
Adres: Kloosterlaan 51
2681 LD Monster
Tel: 0174 – 280821

Stichting katholiek onderwijs te Maasland (SKOM)

Contact: Dhr. F. Kempke (Lid AB)
Adres: Postbus 45
3155 ZG Maasland
Tel: 010 – 592 27 98

Rotterdamse vereniging voor katholiek onderwijs te Rotterdam (RVKO)

Contact: Mevr. G. de Jong (lid AB)
Adres: Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
Tel: 010 – 453 75 00

Stichting Kind en Onderwijs (P.C. Onderwijs Hoek van Holland)

Contact: Dhr. A. van Toor (Lid AB)
Adres: Postbus 11
3150 AA Hoek van Holland
Tel: 0174 – 38 38 34

Bestuur Openbaar onderwijs Rotterdam (BOOR)

Contact: Dhr. H. Lesterhuis (Lid AB)
Adres: Postbus 23058
3001 KB Rotterdam
Tel: 0174 – 38 23 46

Stichting De Haagse Scholen

Contact: Dhr. R.H.M. Peeters (lid AB)
Adres: Postbus 61454
2506 AL Den Haag
Tel: 070 – 306 52 05

Herman Broerenstichting

Contact: Dhr. M. van Kesteren (Lid DB & AB)
Adres: Clara van Sparwoudestraat 1
2612 SP Delft
Tel: 015 – 213 79 88

Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding – ISNO Yunus Emre Westland

Contact: Dhr. A. Ahrouch
Adres: Beresteinlaan 629 (Haardstede 5)
2542 JR Den Haag
Tel: 070 – 783 00 01