Het samenwerkingsverband (SWV) is een netwerkorganisatie met als primair doel het ondersteunen en faciliteren van de elf aangesloten schoolbesturen in de uitvoering van de zorgplicht en realisatie van passend onderwijs.

Binnen het samenwerkingsverband bevinden zich 44 reguliere scholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Deze scholen bevinden zich in Hoek van Holland (gemeente Rotterdam), Maasland (gemeente Midden-Delfland) en in de gemeente Westland.