Orka

Orka richt zich op het coachen van leerkrachten op het gebied van gedrag. Hoe verloopt de interactie in de klas? Hoe krijg ik meer rust in de klas? Het doel is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Een Orka-traject kan bestaan uit coaching van de leerkracht en lessen groepsvorming voor de klas.