OOg-punt: coaching, training & begeleiding

Coaching en begeleiding van kinderen en hun ouders. Begeleiding leraren, onder andere d.m.v. beeldbegeleiding. Begeleiding tijdens arrangement op basisonderwijs, specialiteit gedrag en autisme. Brugklas training. Huiswerk training