Ontwikkelingen Ondersteuningsplan 

11 oktober 2023

Het traject rondom het Ondersteuningsplan biedt veel interessante ontwikkelingen. We geven een kort overzicht in dit nieuwsartikel.

Tevredenheid Voorzieningen
In het kader van de evaluatie van het huidige ondersteuningsplan hebben we afgelopen voorjaar een tevredenheidsonderzoek gedaan naar de verschillende voorzieningen die door SPOW worden aangeboden. In de nieuwsbrief van juni koppelden we al terug dat hier goede informatie uit is voortgekomen. Samen met alle uitvoerders zijn we bezig met de verbeterpunten en hoe we deze meenemen in de uitvoering. De algemene tevredenheid was erg hoog, dus wij kijken ook naar het behouden van de sterke punten.

Tevredenheid Ondersteuningsstructuur
In november gaan we ib-ers via een enquête vragen naar de tevredenheid over de organisatiestructuur van SPOW, denk hierbij bv. aan SOT, HIA en de samenwerking met je ondersteuningsadviseur. Ook dit hoort natuurlijk bij het evalueren van het huidige ondersteuningsplan en bij het vooruitkijken naar het nieuwe plan.

Ophaalsessies september
In maart zijn we begonnen met verschillende ophaalsessies voor het nieuwe ondersteuningsplan. In juni was er al een uitgebreide sessie voor ib-ers en schooldirecteuren. Op 20 september mochten we mooie sessies organiseren voor een breed scala van mensen uit het veld. Het was een geslaagde dag. In de ochtend was er een sessie met netwerkpartners, schoolbesturen, wethouders, en in de middag en avond met leerkrachten, ouders en kinderen. Zo hebben we van iedereen input gekregen voor het nieuwe plan. Komende maanden zullen we verder aan de slag gaan met het vaststellen van doelen en activiteiten; wat gaan we vasthouden, wat gaan we verbeteren en welke nieuwe plannen maken we. Ook gaan we aan de slag met het schrijven van de eerste conceptversies van het ondersteuningsplan.

Toetsen van de opbrengsten
Het draagvlak voor de opbrengsten van de ophaalsessies in juni en september willen we graag breed toetsen onder leerkrachten, ouders en leerlingen. Momenteel onderzoeken we op welke wijze we dit het beste kunnen doen. De toetsing zal plaatsvinden tussen de herfst- en de kerstvakantie. We komen hier z.s.m. bij jullie op terug.