Onderwijspraktijk Harry Janssens

De Onderwijspraktijk Harry Janssens is een advies- en scholingsbureau voor het basisonderwijs. Het aanbod (zowel individueel als teamgericht) is veelzijdig en gericht op alle aspecten van het basisonderwijs. Harry Janssens is gespecialiseerd in gedrag- en werkhoudingsproblemen. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het begeleiden van problematische groepen of met het analyseren en adviseren van problematische schoolsituaties. Het aanbod kan ook op locatie worden uitgevoerd en ook aan teams van meerdere scholen tegelijk. Via de website kan een keus gemaakt worden uit het reguliere aanbod maar daarnaast is aanbod op maat mogelijk, aansluitend bij de vraag van de school. Ook heeft de Onderwijspraktijk Harry Janssens het webbased sociaal emotionele volgsysteem “Op School”. Scholen kunnen een licentie krijgen voor gebruik van het hele programma maar ook voor het gebruik van de leerlingenvragenlijst apart.