Ondersteuningsplan 2024-2028

10 april 2023

Vorige maand is SPOW gestart met de route naar het nieuwe ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan van SPOW loopt tot en met 1 augustus 2024. Het nieuwe ondersteuningsplan wordt opgesteld voor de periode 1 augustus 2024 tot 1 augustus 2028 en moet uiterlijk 1 mei 2024 zijn ingediend bij de Onderwijsinspectie.

In de afgelopen 2,5 schooljaren zijn diverse (evaluatie-)gegevens m.b.t. het huidige ondersteuningsplan beschikbaar gekomen. Inhoudelijke en financiƫle rapportages, de inspectierapporten, de eindrapportage van het onderzoek dekkend netwerk, de richtinggevende notitie dekkend netwerk, de inclusieambitie en diverse kengetallen. Naast de wettelijke eisen die gesteld worden aan een ondersteuningsplan, hebben we drie aanvullende uitgangspunten geformuleerd bij het opstellen van het ondersteuningsplan 2024-2028:

  • Voortbouwen op wat goed gaat, samen werken aan wat beter kan
    De evaluatie van het huidige ondersteuningsplan en het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan worden nauw met elkaar verweven. Het proces van terugkijken op het huidige ondersteuningsplan staat in dienst van het opstellen van het ondersteuningsplan 2024-2028.
  • Samenhang realiseren
    Het nieuwe ondersteuningsplan bestaat uit een samenhangend geheel, dat aansluit bij de landelijke, regionale, lokale en interne (beleids-)ontwikkelingen, -speerpunten en -aandachtsgebieden.
  • Herkenbaarheid, gezamenlijkheid en zicht op verantwoordelijkheden
    Het nieuwe ondersteuningsplan is bekend bij, en wordt inhoudelijk en organisatorisch gedragen door de bij SPOW aangesloten schoolbesturen, schooldirecteuren, intern begeleiders, leerkrachten en haar ketenpartners, waaronder de gemeenten.

Als SPOW hebben we de wettelijke taak om een nieuw ondersteuningsplan op te stellen. We hebben daarbij zowel een procesmatige als een inhoudelijke verantwoordelijkheid. Vanuit SPOW is Floor van Loo het aanspreekpunt en contactpersoon. Joris Elbers vanuit Perspectief op School (POS) biedt procesmatige ondersteuning.

De afgelopen weken hebben de eerste bijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van het nieuwe ondersteuningsplan. Onder andere met de Raad van Toezicht, Raad van aangeslotenen, team SPOW, OPR, pilot klankbordgroep. De netwerkbijeenkomst van in juni staat ook geheel in het teken van het nieuwe ondersteuningsplan. In het nieuwe schooljaar worden nog bijeenkomsten gepland met leerkrachten, ouders en leerlingen om bij hen input op te halen.

In de komende SPOW nieuwsbrieven zullen we jullie van de vorderingen op de hoogte houden.