Nieuwe governance SPOW

01 november 2022

Per 1 november jl. is SPOW overgegaan naar een nieuwe organisatiestructuur/governance model. Als gevolg hiervan is Mattanja Kats benoemd tot directeur-bestuurder (voorheen directeur). Het dagelijks bestuur en algemeen bestuur zijn afgetreden en vervangen door een onafhankelijke Raad van Toezicht en een Raad van Aangeslotenen.

In de Raad van Aangeslotenen zitten de bestuurders van de 11 schoolbesturen van SPOW. Henri van Dun, Joke Reijman en Simone Marijnen zijn benoemd tot eerste leden van de Raad van Toezicht van SPOW met Henri van Dun als voorzitter.  Het aanstellen van een onafhankelijk bestuur bij samenwerkingsverbanden is al langer een aanbeveling vanuit het ministerie en de inspectie.

De route naar deze nieuwe organisatiestructuur is een paar jaar geleden al ingezet, door het werven van een (op termijn) directeur-bestuurder voor het samenwerkingsverband.