Nieuwe bedragen basis- en extra ondersteuning

01 januari 2023

Het bestuur van SPOW heeft voor 2023 de nieuwe bedragen voor basisondersteuning en extra ondersteuning vastgesteld. Voor de basisondersteuning gaat het om een bedrag van €99 (was: €90)  per leerling bao, sbo en so. Voor extra ondersteuning gaat het om een bedrag van €77 (was: €70) per leerling bao. Deze middelen zullen door SPOW aan de schoolbesturen worden overgemaakt.