Korte berichten

12 april 2023

Data SPOW-bijeenkomsten schooljaar 2023-2024
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de planning van de SPOW bijeenkomsten in het schooljaar 2023-2024. Deze planning publiceren we zo spoedig mogelijk na de meivakantie op onze website.

Netwerkochtend – 6 juni
Op dinsdag 6 juni a.s. staat er van 9.00 tot 13.00 uur een SPOW Netwerkochtend gepland voor schoolbestuurders, schooldirecteuren en intern begeleiders. Deze bijeenkomst staat in het teken van het ophalen van input voor het nieuwe ondersteuningsplan (2024-2028) van SPOW. De uitnodiging met programma volgt in mei.

HB-voorzieningen en praktijkklassen in schooljaar 2023-2024
In schooljaar 2023-2024 worden de HB-voorzieningen (De Ontdekwereld, Eureka!, Jonge Uitstromers) en de Praktijkklassen vanuit SPOW opnieuw aangeboden. Meer informatie over het aantal bijeenkomsten, de periode en locaties volgt na de meivakantie. De aanmeldingsprocedures vinden voor de zomervakantie plaats. Bij vragen kunt u contact opnemen met Marjolein Wennekers (m.wennekers@spow.nl).

Vooraankondiging tevredenheidsonderzoeken
In het kader van de evaluatie van het huidige ondersteuningsplan (2020-2024) en het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan (2024-2028) voert SPOW de komende tijd tevredenheidsonderzoeken naar een aantal voorzieningen uit:

  • Begeleiding Op School en in de Klas (BOSK)
  • Sterk op School (SOS)
  • Praktijkklas
  • Voorzieningen steunpunt Hoogbegaafdheid

De resultaten gebruiken we om in het nieuwe ondersteuningsplan met elkaar voort te kunnen bouwen op wat goed gaat en samen te werken aan en/of aan te passen wat beter kan. Hierover ontvangen alle intern begeleiders na de meivakantie een aparte mail van SPOW. We vragen u de vragenlijsten in te vullen van de voorzieningen waar uw school gebruik van heeft gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Floor van Loo (f.van.loo@spow.nl).