Groeii

Groeii is in 2009 opgericht vanuit de visie dat zorg niet gericht moet zijn op de financieringsvorm, maar dat deze gericht moet zijn op de hulpvraag van de cliënt. De afgelopen jaren heeft deze visie geleid tot een integraal hulpaanbod waarin het dagelijks leven van de cliënt centraal staat. Onderstaande doelgroepen vormen tezamen het cliëntenbestand van Groeii: * Volwassenen met psychiatrische problematiek (PSY/PS>18jr). * Kinderen en volwassenen met licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek. * Jongeren met psychiatrische problematiek in combinatie met opvoed- en opgroeiproblemen. * Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek (zonder noodzaak van behandeling). * Kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek (met noodzaak van behandeling) * Multiprobleemgezinnen. De overeenkomst in hulpvraag van deze doelgroepen is dat ze allemaal binnen de mogelijkheden van hun beperking een zo normaal mogelijk leven willen leiden. Groeii ondersteunt hen op een praktische wijze bij het uitvoeren van de dagelijkse levensverrichtingen, en ook in het onderhouden van contacten met partijen die voor de cliënt belangrijk zijn. De medewerkers van Groeii beschikken over een relevante opleiding op HBO- niveau en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast werkt Groeii met Meldcode Kindermishandeling en beschikt Groeii over een agressieprotocol. De HKZ certificering voor kleine organisaties is, via Stumicare, in het tweede kwartaal van 2016 afgerond. Easy Care is ons cliënt volg- en registratiesysteem. Tot slot heeft Groeii iedere twee weken intervisie met haar medewerkers en een GZ psycholoog.