Gelukskoffer – De Gelukkige School

GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN
Gelukskoffer wil geluk en persoonlijk leiderschap stimuleren binnen het onderwijs. Gelukkige leerkrachten en kinderen hebben meer energie en plezier. Gelukkige kinderen hebben meer zelfvertrouwen, een groter gevoel van eigenwaarde en kunnen meer verdragen van andere kinderen.

De methode ‘Lessen in geluk’ voor de groepen 1 t/m 8 is wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op de positieve psychologie. 7 thema’s keren in iedere groep terug. In groep 8 bereiden de kinderen zich voor op de belangrijke stap naar de middelbare school.

Training  IMPLEMENTATIETRAINING METHODE ‘LESSEN IN GELUK’
Voor wie: leerkrachten.
Doel/inhoud
Deze training stelt de leerkracht in staat Lessen in Geluk te geven in de groep. De volgende onderwerpen komen aan bod: wat is geluk, positief denken, dankbaarheid, zelfvertrouwen, talenten, toekomstdromen en geluk doorgeven. Na afloop van de training is de leerkracht opgeleid tot ‘Gelukstrainer’.

Training ‘GELUKSKOFFERCOACHING’
Voor wie: intern begeleiders, zorgcoördinatoren.
Doel/inhoud
Na het volgen van deze training is de professional gecertificeerd om met de methode Gelukskoffercoaching te werken. De intern begeleider/zorgcoördinator kan direct aan de slag met het geven van de training in geluk (individueel of in groepjes van maximaal 6 kinderen).

Externe Gelukskoffercoaching
Naast het opleiden van leerkrachten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren biedt Gelukskoffer ook eigen coaches en trainers aan die in (zorg)trajecten de ‘Lessen in geluk’ extern verzorgen.

 

Teamtrainingen/Bovenschoolse dagen

Training ‘GELUK WERK(T)’
Voor wie: bestuur, directies en schoolteams.
Doel/inhoud
Gelukkige medewerkers hebben meer energie, staan meer open voor nieuwe ideeën en veranderingen, zijn creatiever en denken in kansen. Geluk bevordert de teamspirit en innovatiekracht. In deze training krijg je zicht op de mate van geluk in je werk en de belangrijkste factoren die hierop invloed hebben. En in hoeverre deze eenvoudig te veranderen zijn. Als team denk je na hoe je inzichten uit de positieve psychologie kunt toepassen op jezelf en je team.
Training ‘VAN WERKDRUK NAAR WERKGELUK’
Voor wie: bestuur, directies en schoolteams.
Doel/inhoud
In deze training kom je niet alleen te weten wat geluk betekent, maar leer je ook op welke wijze je onderscheid maakt tussen urgent en belangrijk werk. En hoe je beter om kunt gaan met veranderingen en stress. Kortom, je krijgt meer plezier in je werk! Onderwerpen die de revue passeren: Wat is geluk, De kracht van gedachten, Oefenen met geluk gerelateerde interventies, De kracht van geven, Geluk in het team, Geluk in de klas.
Training MASTERCLASS ‘GELUK VOOR LEIDINGGEVENDEN’
Voor wie: bestuur, directies.
Doel/inhoud
Leidinggeven vanuit de positieve psychologie. Vanuit de wetenschap is steeds meer bekend over geluk, mentaal vermogen en hoe je dit kunt bevorderen. Als je leert om deze inzichten toe te passen, maak je niet alleen je team, maar ook jezelf gelukkiger.

LEZINGEN OP MAAT
Voor wie: bestuur, directies, schoolteams en ouders.
Doel/inhoud
Inspireren vanuit thema’s rondom geluk. Je ervaart hoe de wetenschappelijk bewezen Geluksinterventies kunnen bijdragen aan het geluk van kinderen.

 

DE GELUKKIGE SCHOOL

Gelukskoffer biedt naast de lesmethode voor kinderen ook de mogelijkheid tot ‘de hele-school- benadering’: een aanpak die wetenschappelijke inzichten vanuit positieve psychologie en bedrijfskundige inzichten vertaalt naar de gehele onderwijsorganisatie. Met positieve resultaten voor zowel het kind, de school en de ouder.

WAAROM KIEZEN VOOR ‘DE GELUKKIGE SCHOOL’?

KIND

 • Leerling leert zichzelf beter kennen en waarderen, krijgt meer zelfvertrouwen
 • Leerling ontwikkelt verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen (actief burgerschap). Klasseklimaat verbetert

OUDER

 • U betrekt ouders bij het beleid van De Gelukkige School
 • Aantrekkelijk voor ouders bij de keuze voor een school

SCHOOL

 • U investeert in het behoud van uw leerkrachten en in het aantrekken van nieuwe leerkrachten
 • U investeert in de sociale veiligheid en het welzijn van de leerlingen

Hiermee voldoet u aan de eisen van de inspectie.

KEUZEMENU ‘DE GELUKKIGE SCHOOL’

 • Implementatie ‘Lessen in Geluk’
 • Gelukskoffercoaching
 • Studiedag/Bovenschoolse dag  ‘Geluk werkt’ en ‘Van werkdruk naar werkgeluk’
 • Lezing/workshop ‘Sturen op geluk’
 • Adviestraject De Gelukkige School

Meer informatie? Neem dan contact op met Gelukskoffer: 085 – 877 16 59, info@gelukskoffer.nl of kijk op www. gelukskoffer.nl