Diana Snel, Ambulant begeleider voor thuis en op school

In het kader van passend onderwijs bied ik een breed scala aan zorg en begeleiding, zowel thuis als op school aan kinderen met een achterstand of beperking zoals het syndroom van Down, autismespectrumstoornis, ADHD, concentratieproblemen, DCD, dyslexie en/of dyscalculie enz. Dit op het gebied van schoolse vakken zoals lezen, taal, rekenen en wereldoriëntatie. Maar ook op het gebied van leren leren, weerbaarheid en samenwerken. Ik pas hierbij verschillende methodes toe, waaronder Lezen moet je doen, Taal in Blokjes, De Rekenlijn, Geef me de 5, Leespraat, Vollehoofdenboek en gebarentaal van Lotte en Max. Ik vind het enorm belangrijk om naar het kind te kijken en daar het lesprogramma op aan te passen. “Het kind staat centraal”

Voor meer informatie dianasnel@gmail.com of 06-12689684.