Corona nieuws update

 

Maandag 17 januari 2022

Het ministerie heeft de landelijke coronamaatregelen vanaf 15 januari 2022 aangepast. Vanaf deze datum hanteert SPOW de volgende richtlijnen voor het werken in de scholen:

Ondersteuningsadviseurs:

 • Het uitgangspunt van SPOW is dat het belang van de leerling waar mogelijk voorop staat.
 • Als SPOW-medewerkers hebben we als team contact met alle scholen en veel ouders in de regio. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt voorzichtigheid van ons.
 • Indien het proces van/voor de leerling doorgang kan vinden als de ondersteuningsadviseur vanuit huis werkt en via videobellen aanwezig is bij een SOT of HIA, dan zal het overleg in afstemming met de school digitaal plaatsvinden.
 • Indien het proces van/voor de leerling zou stagneren zonder een fysieke bijeenkomst, dan is de ondersteuningsadviseur in principe fysiek bij het overleg aanwezig.
 • De ondersteuningsadviseur kan om persoonlijke redenen besluiten om niet deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst. De situatie op de school, eventuele persoonlijke gezondheidsrisico’s en andere omstandigheden worden hierbij meegewogen.
 • Bij een urgent overleg kijkt SPOW of een andere ondersteuningsadviseur het overleg kan overnemen.
 • Voorafgaand aan het overleg waar de ondersteuningsadviseur fysiek bij aanwezig is, is er contact tussen de ondersteuningsadviseur en de intern begeleider en indien nodig de contactpersoon van jeugdzorg (vb. SKT-er).
 • Bij een fysiek overleg dient de school zorg te dragen voor een veilige omgeving waarbij de adviezen van de overheid worden nageleefd (het dragen van een mondkapje, de 1,5 meter afstand en goede ventilatie).

Medewerkers BOSK en Sterk op School:

 • Het uitgangspunt van het SPOW is dat het belang van de leerling waar mogelijk voorop staat.
 • Als BOSK/SoS-medewerkers hebben we contact met alle scholen in de regio. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt voorzichtigheid van ons.
 • Indien het proces van/voor de leerling doorgang kan vinden als de BOSK/SoS-medewerker thuis werkt en via videobellen aanwezig is bij een overleg, dan kan het overleg in afstemming met de school digitaal plaatsvinden.
 • Indien het proces van/voor de leerling zou stagneren zonder een fysieke bijeenkomst, dan is de BOSK/SoS-er in principe fysiek bij een overleg aanwezig.
 • Als de BOSK/SoS-medewerker geen klachten heeft, dan kunnen de observaties/ kindgesprekken worden uitgevoerd in de school.
 • De BOSK/SoS-er kan om persoonlijke redenen besluiten om niet deel nemen aan een fysieke bijeenkomst. De situatie op de school, eventuele persoonlijke gezondheidsrisico’s en andere omstandigheden worden hierbij meegewogen.
 • Bij een urgent overleg kijkt de BOSK-er of SoS-er of een andere collega het overleg kan overnemen.
 • Bij een fysiek overleg dient de school zorg te dragen voor een veilige omgeving waarbij de adviezen van de overheid worden nageleefd (het dragen van een mondkapje, de 1,5 meter afstand en goede ventilatie).

 


 

Maandag 20 december 2021

Het ministerie heeft de landelijke coronamaatregelen vanaf 19 december 2021 aangepast. Vanaf deze datum is er lockdown. De richtlijnen van SPOW van 29 november 2021 blijven gehandhaafd.

 


 

Maandag 15 december 2021

Het ministerie heeft op 14 december aangegeven, dat de landelijke coronamaatregelen vanaf 15 december 2021 worden aangepast. Vanaf deze datum is er een beperkte lockdown. Er is besloten dat de kerstvakantie voor basisschoolleerlingen een week eerder start. Vanaf 20 december zijn er geen lessen meer. De richtlijnen van SPOW van 29 november 2021 blijven gehandhaafd.

 


 

Maandag 29 november 2021

Het ministerie heeft de landelijke coronamaatregelen vanaf 28 november 2021 aangepast. Vanaf deze datum hanteert SPOW de volgende richtlijnen voor het werken in de scholen:

Ondersteuningsadviseurs:

 • Het uitgangspunt van SPOW is dat het belang van de leerling waar mogelijk voorop staat.
 • Als SPOW-medewerkers hebben we als team contact met alle scholen en veel ouders in de regio. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt voorzichtigheid van ons.
 • Indien het proces van/voor de leerling doorgang kan vinden als de ondersteuningsadviseur vanuit huis werkt en via videobellen aanwezig is bij een SOT of HIA, dan zal het overleg in afstemming met de school digitaal plaatsvinden.
 • Indien het proces van/voor de leerling zou stagneren zonder een fysieke bijeenkomst, dan is de ondersteuningsadviseur in principe fysiek bij het overleg aanwezig.
 • De ondersteuningsadviseur kan om persoonlijke redenen besluiten om niet deel te nemen aan een fysieke bijeenkomst. De situatie op de school, eventuele persoonlijke gezondheidsrisico’s en andere omstandigheden worden hierbij meegewogen.
 • Bij een urgent overleg kijkt SPOW of een andere ondersteuningsadviseur het overleg kan overnemen.
 • Voorafgaand aan het overleg waar de ondersteuningsadviseur fysiek bij aanwezig is, is er contact tussen de ondersteuningsadviseur en de intern begeleider en indien nodig en de contactpersoon van jeugdzorg (vb. SKT-er).
 • Bij een fysiek overleg dient de school zorg te dragen voor een veilige omgeving waarbij de adviezen van de overheid worden nageleefd (de 1,5 meter afstand en goede ventilatie).

 

Medewerkers BOSK en Sterk op School:

 • Het uitgangspunt van het SPOW is dat het belang van de leerling waar mogelijk voorop staat.
 • Als BOSK/SoS-medewerkers hebben we contact met alle scholen in de regio. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt voorzichtigheid van ons.
 • Indien het proces van/voor de leerling doorgang kan vinden als de BOSK/SoS-medewerker thuis werkt en via videobellen aanwezig is bij een overleg, dan kan het overleg in afstemming met de school digitaal plaatsvinden.
 • Indien het proces van/voor de leerling zou stagneren zonder een fysieke bijeenkomst, dan is de BOSK/SoS-er in principe fysiek bij een overleg aanwezig.
 • Als de BOSK/SoS-medewerker geen klachten heeft, dan kunnen de observaties /kindgesprekken worden uitgevoerd in de school.
 • De BOSK/SoS-er kan om persoonlijke redenen besluiten om niet deel nemen aan een fysieke bijeenkomst. De situatie op de school, eventuele persoonlijke gezondheidsrisico’s en andere omstandigheden worden hierbij meegewogen.
 • Bij een urgent overleg kijkt de BOSK-er of SoS-er of een andere collega het overleg kan overnemen.
 • Bij een fysiek overleg dient de school zorg te dragen voor een veilige omgeving waarbij de adviezen van de overheid worden nageleefd (de 1,5 meter afstand en goede ventilatie).

 


 

Maandag 15 februari 2021

Op 2 februari heeft de overheid meegedeeld dat de basisscholen vanaf 8 februari open gaan, maar dat de lockdown wordt verlengd. Voor SPOW betekent dit, dat de werkwijze ongewijzigd blijft. Tijdens de lockdown zullen we niet naar de scholen gaan. Wij verzoeken u met de ondersteuningsadviseur af te stemmen of de overleggen op een ander moment of online kunnen plaatsvinden.

Bovenstaande geldt ook voor de mensen die de BOSK-trajecten voor ons uitvoeren. Deze trajecten zullen waar mogelijk online doorgaan om stagnatie te voorkomen. Enige uitzondering hierop kan de observatie zijn, die soms nodig is om een BOSK-traject te kunnen opstarten. Met wederzijds goedvinden van zowel de BOSK’er als de school en met inachtneming van de Coronamaatregelen, zou ervoor gekozen kunnen worden om deze wel fysiek door te laten gaan, zodat het begeleidingstraject van leerkrachten daarna online kan starten.

 


 

Maandag 21 december 2020

Naar aanleiding van de lockdown is de volgende mededeling naar onze scholen gestuurd:

Op 14 december heeft de overheid meegedeeld dat we tot en met tenminste 19 januari 2021 in lockdown gaan. Wij hebben er als SPOW voor gekozen om tijdens deze lockdown niet naar de scholen te gaan, ook niet voor een overleg met ouders (SOT of HIA). Wij verzoeken u met de ondersteuningsadviseur af te stemmen of de overleggen op een ander moment of online kunnen plaatsvinden.

Omdat de scholen en opvang zijn gesloten, zullen de ondersteuningsadviseurs die kinderen hebben ook rekening moeten houden met het geven van thuisonderwijs. Dit kan tot gevolg hebben, dat zij tijdelijk andere werktijden moeten hanteren. Zij zullen met u afstemmen wat binnen de huidige omstandigheden al dan niet mogelijk is. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Wij wensen u ondanks alle beperkingen en extra inspanningen in deze periode fijne feestdagen en een mooi 2021 toe.

 


 

Vrijdag 6 november 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen is de volgende mededeling naar onze scholen gestuurd:

Als SPOW-medewerkers hebben we als team contact met alle scholen in de regio. Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt voorzichtigheid van ons. Wij hebben daarom naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag besloten om ons Corona beleid aan te passen en vanaf maandag 9 november alleen nog digitaal te overleggen. Dit betekent, dat de ondersteuningsadviseurs tot en met woensdag 18 november 2020 niet meer fysiek aanwezig zullen zijn bij SOT en HIA overleg op de scholen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hierop in overleg met de ondersteuningsadviseurs een uitzondering worden gemaakt.

Wij hebben gemerkt dat veel scholen naar aanleiding van de persconferentie van deze week zelf al maatregelen hebben genomen en overleggen digitaal doen, maar realiseren ons dat dit niet voor alle overleggen een fijne ontwikkeling is. Vanzelfsprekend kunt u contact opnemen met de ondersteuningsadviseurs om te overleggen of afspraken onder deze omstandigheden kunnen doorgaan of verzet moeten worden.

Na de volgende persconferentie van 17 november 2020 zullen we bekijken of het beleid weer kan worden aangepast.

 


 

Woensdag 13 mei 2020

In verband met de Coronacrisis geven wij hieronder enkele korte mededelingen die voor u van belang zijn in verband met het einde van het schooljaar.

 • Voor de organisatie van SOT’s en HIA’s blijft na de meivakantie gelden: overleg met uw ondersteuningsadviseur wat haalbaar is, ook in verband met de fysieke beperkingen die blijven gelden. De komende tijd ontkomen we niet aan verschillen in werkwijze tussen de ondersteuningsadviseurs van het SPOW. Er zijn ondersteuningsadviseurs mét en zonder kinderen en mét en zonder fysieke kwetsbaarheid. Uiteraard zullen we ons inzetten om maatwerk te leveren. In de praktijk kan het betekenen dat de ene ondersteuningsadviseur bijspringt voor de andere.
 • Aanvragen van TLV’s verlopen dit schooljaar volledig via OT. Er wordt een kopie van de TLV toegevoegd aan het dossier in OT, zodat deze voor de aanvragende en toekomstige school beschikbaar is. Vanaf heden wordt in het kader van efficiency geen kopie TLV meer opgestuurd naar de intern begeleiders, uiteraard ontvangen de ouders/verzorgers nog wel de officiële documenten per post.
 • Normaal gesproken hanteert SPOW een deadline om de toelaatbaarheidsverklaringen (TLV’s) voor de zomer nog te kunnen verwerken. Dit jaar zullen we alles op alles zetten om leerlingen aan het begin van het schooljaar 2020-2021 op de juiste plek te hebben. Daarvoor hebben we ‘regelruimte’ gekregen van het ministerie van OCW waardoor we in bijzondere gevallen maatwerk kunnen bieden. Het betekent:
  • Scholen spannen zich in om de nieuwe aanvragen zo veel mogelijk voor de zomervakantie maar in ieder geval voor 1 oktober 2020 in te dienen. We moeten zoveel mogelijk voorkomen dat er een stuwmeer ontstaat.
  • Instemming van ouders kan (bij uitzondering) via een email.
 • Wij adviseren om de zware arrangementen zoveel mogelijk door te laten gaan of indien nodig op een later stadium uit te voeren. SPOW vordert geen toegekende arrangementsvergoedingen terug. Indien een arrangement door de Coronacrisis niet is uitgevoerd, dan heeft de school recht op het resterende bedrag.
 • Op 26 en 28 mei 2020 organiseren we van 9.15 – 10.45 uur online (groeps)sessies voor de invulling van Perspectief op School. De onlinesessies zijn bedoeld voor zowel medewerkers die de vragenlijst nog moeten invullen als medewerkers die nog vragen hebben over bijvoorbeeld de rapporten die POS kan samenstellen. Deelname vindt plaats vanuit school of huis via Microsoft Teams, je kunt je tot 19 mei 2020 hier inschrijven.
 • De netwerkochtend op 28 mei 2020 komt fysiek te vervallen. Met de Stuurgroepleden is afgesproken dat zij op die datum voor hun regio een videobelbijeenkomst organiseren, zodat er nog afspraken kunnen worden gemaakt voor het einde van het schooljaar. Meer informatie en het tijdstip horen jullie via je Stuurgroeplid.
 • Besloten is om in het schooljaar 2020-2021 zes regio- / netwerkbijeenkomsten te organiseren, zodat de regionale netwerken een vaste vergaderstructuur hebben. Het fysiek doorgaan van deze bijeenkomsten is uiteraard afhankelijk van de landelijke regels rond Corona. Dit jaar worden directieleden bij 3 netwerkbijeenkomsten uitgenodigd (*) en zal het programma hierop worden aangepast. Op de eerste datum (29 september) is er ruimte voor kennismaking met de nieuwe directeur Mattanja Kats en zal het nieuwe Ondersteuningsplan “Daadkracht rond de leerling” officieel starten. De volgende data kunnen jullie alvast in je agenda reserveren:
  29 september 2020*
  • 19 november 2020
  • 12 januari 2021*
  • 11 maart 2021
  • 22 april 2021*
  • 17 juni 2021

Met bovengenoemde maatregelen willen wij jullie zo goed en efficiënt mogelijk ondersteuning bieden in deze bijzonder zware tijd.

Vriendelijke groet,
Roger Meijer
Directeur (a.i.)

 


 

Dinsdag 7 april 2020

Update naar aanleiding van het kabinetsbesluit dat de scholen tot 28 april dicht zijn.

Onze medewerkers blijven thuiswerken en zijn telefonisch of per mail goed te bereiken. Zij kunnen met u verkennen op welke manier zij ondersteuning kunnen bieden. Ondersteuningsadviseurs en intern begeleiders overleggen met elkaar welke bijeenkomsten zich lenen voor videobellen en hoe een en ander kan worden georganiseerd. Wij stellen ons hierbij terughoudend op, een videobelbijeenkomst blijft een noodoplossing in ons specifieke werk.

 

Zondag 15 maart 2020

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met maandag 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) en de Westlandse schoolbesturen voor primair onderwijs (PCPOW, SOOW en WSKO) onderhouden nauw contact met elkaar en trekken één lijn wat betreft de maatregelen. In antwoord op de dringende oproep van het kabinet op 15 maart jl. om de opmars van het Covid-19 virus een halt toe te roepen hanteren wij de volgende beleidslijnen:

 • Alle geplande SOT’s, HIA’s, BOSK- trajecten en trajecten van Sterk Op School worden uitgesteld tot na 6 april 2020. Bij uitstel van een SOT of HIA zullen de Ondersteuningsadviseurs contact opnemen met de school en verkennen of zij op een andere manier ondersteuning kunnen bieden.
 • Nieuwe aanmeldingen voor Sterk Op School kunnen ook de komende tijd alsnog via de website plaatsvinden (www.sterkopschool.nl), het is echter nog niet bekend wanneer de trajecten kunnen worden gestart. Wanneer het contactformulier via de website is verzonden, zal er door een medewerker van Sterk Op School contact opgenomen worden met de aanmelder. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sterk op School via info@sterkopschool.nl

Ons team Ondersteuningsadviseurs werken vanuit huis en zijn, op hun werkdag, mobiel en per e-mail goed bereikbaar. Als direct contact niet lukt, stuur dan een terugbelverzoek.
In noodsituaties kunt u contact opnemen met Roger Meijer (Directeur a.i.), bereikbaar op r.meijer@spow.nl.

Actuele informatie
Helaas weten we niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking en wensen u sterkte toe in deze roerige tijd. Pas goed op uzelf en elkaar!