Corona nieuws update

 

Zondag 15 maart 2020

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met maandag 6 april 2020. Dit is een uitzonderlijke periode met veel onzekerheid. De maatregelen rond het coronavirus raken ons allen.

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW) en de Westlandse schoolbesturen voor primair onderwijs (PCPOW, SOOW en WSKO) onderhouden nauw contact met elkaar en trekken één lijn wat betreft de maatregelen. In antwoord op de dringende oproep van het kabinet op 15 maart jl. om de opmars van het Covid-19 virus een halt toe te roepen hanteren wij de volgende beleidslijnen:

  • Alle geplande SOT’s, HIA’s, BOSK- trajecten en trajecten van Sterk Op School worden uitgesteld tot na 6 april 2020. Bij uitstel van een SOT of HIA zullen de Ondersteuningsadviseurs contact opnemen met de school en verkennen of zij op een andere manier ondersteuning kunnen bieden.
  • Nieuwe aanmeldingen voor Sterk Op School kunnen ook de komende tijd alsnog via de website plaatsvinden (www.sterkopschool.nl), het is echter nog niet bekend wanneer de trajecten kunnen worden gestart. Wanneer het contactformulier via de website is verzonden, zal er door een medewerker van Sterk Op School contact opgenomen worden met de aanmelder. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sterk op School via info@sterkopschool.nl

Ons team Ondersteuningsadviseurs werken vanuit huis en zijn, op hun werkdag, mobiel en per e-mail goed bereikbaar. Als direct contact niet lukt, stuur dan een terugbelverzoek.
In noodsituaties kunt u contact opnemen met Roger Meijer (Directeur a.i.), bereikbaar op r.meijer@spow.nl.

Actuele informatie
Helaas weten we niet hoe de situatie er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. Wellicht zullen we de komende tijd opnieuw besluiten moeten nemen. Met het beste voor onze leerlingen voor ogen zullen we voortdurend anticiperen op de actualiteit.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en medewerking en wensen u sterkte toe in deze roerige tijd. Pas goed op uzelf en elkaar!