Bijeenkomsten SPOW

10 oktober 2023

We kijken met trots terug op de verschillende bijeenkomsten die we hebben gehad. Op 25 september heeft Marcel van Herpen een inspirerende lezing verzorgd voor leerkrachten vanuit SENtrum. De opkomst was groot. Ook dinsdag 10 oktober was er weer een SENtrum bijeenkomst voor ib-ers, kleuterleerkrachten, onderbouw coördinatoren en kinderdagverblijven, deze keer over het jonge kind.

De komende tijd is er nog een aantal bijeenkomsten, waaronder een boeiende webinar voor leerkrachten over ‘Het Groeidocument’ en een netwerkbijeenkomst voor directeuren, intern begeleiders en andere geïnteresseerden over het normaliseren van gedrag en inclusief onderwijs met o.a. good practices van Teun Dekker (directeur-bestuurder van kindcentrum De Kroevendonk) en Berdi de Jonge-van Kraaij (directeur basisschool De Korenaar).

Bekijk de hele agenda. https://spow.nl/agenda/

Afgelopen bijeenkomsten

Startbijeenkomst nieuwe directeuren en ib-ers
Op 5 september vond onze jaarlijkse netwerkdag plaats voor nieuwe directeuren en intern begeleiders in de regio. Medewerkers van SPOW presenteerden onze ondersteuningsstructuur, werkwijze en enkele projecten. Vanuit SKT was er een presentatie over hun werkwijze en de rol van de schoolcontactpersonen.

Specifiek voor intern begeleiders werd daarna nog ingegaan op Onderwijs Transparant en het Groeidocument. Een succesvolle bijeenkomst waar we tevreden op terugkijken. We wensen ook de nieuwe medewerkers een fantastisch schooljaar toe!

Netwerkbijeenkomst Hoogbegaafdheid
Dinsdag 3 oktober vond het eerste leernetwerk Hoogbegaafdheid plaats georganiseerd door het steunpunt hoogbegaafdheid (hb). Een introductiebijeenkomst, speciaal bedoeld voor collega’s die nog niet veel met het onderwerp hoogbegaafdheid te maken hebben (gehad).

Jantine van der Valk heeft in een interactieve bijeenkomst hen de beginselen over hoogbegaafdheid bijgebracht en het gesprek hierover gevoerd. Op 28 november en 21 maart zijn de andere twee bijeenkomsten van het leernetwerk hoogbegaafdheid. Deze bijeenkomsten borduren qua inhoud voort op de voorgaande leernetwerken.

Komende bijeenkomsten

Webinar voor leerkrachten over ‘Het Groeidocument’
Dinsdagmiddag 7 november van 15.30 tot 17.00 uur staat er een boeiende sessie via Teams gepland. We duiken in ‘Het Groeidocument’ en bespreken waarom en hoe leerkrachten dit kunnen invullen. De sessie wordt gegeven door Marleen Rijnsent en Lysanne van de Velde van SPOW. Ib-ers ontvangen binnenkort een uitnodiging met het vriendelijke verzoek dit onder leerkrachten te verspreiden. Het wordt een waardevolle sessie, dus we hopen veel leerkrachten te mogen verwelkomen.

Netwerkbijeenkomst Normaliseren van gedrag en inclusief onderwijs
Op 14 november a.s. is er een netwerkbijeenkomst van SPOW voor intern begeleiders, directeuren en andere geïnteresseerden. Het thema van deze ochtend is normaliseren van gedrag en inclusief onderwijs. O.a. Teun Dekker (directeur-bestuurder van kindcentrum De Kroevendonk) en Berdi de Jonge-van Kraaij (directeur basisschool De Korenaar) komen hierover hun good practices vertellen. Meer informatie volgt na de herfstvakantie. Reserveer de datum alvast in uw agenda!

Bekijk de hele agenda. https://spow.nl/agenda/