Agenda

Vergaderingen Dagelijks Bestuur SPOW

Onder voorbehoud van wijzigingen

 • Maandag 17-10-2022

 

Vergaderingen Algemeen Bestuur SPOW

Onder voorbehoud van wijzigingen

 • Maandag 17-10-2022

 

Vergaderingen OPR (Ondersteuningsplanraad)

Van 19.00 tot 22.00 uur bij SBO De Diamant: Sint Martinusstraat 160, Naaldwijk
Onder voorbehoud van wijzigingen

 • Dinsdag 27-09-2022
 • Dinsdag 22-11-2022
 • Maandag 16-01-2023
 • Woensdag 22-03-2023
 • Woensdag 07-06-2023

 

Netwerkochtend SPOW

Voor bestuurders-schooldirecteuren-intern begeleiders
Van 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Donderdag 17-11-2022
 • Dinsdag 06-06-2023

 

Startbijeenkomst SPOW

Voor (nieuwe) intern begeleiders, directeuren,
SKT-ers
Van 9.00 tot 15.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Dinsdag 30-08-2022

 

Netwerkbijeenkomst Onderwijs Transparant (OT) SPOW

Voor intern begeleiders
Van 9.00 tot 11.00 uur in ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Verdiepingsbijeenkomst: donderdag 20-10-2022
 • Eindejaarsessie: dinsdag 20-06-2023

 

Hoogbegaafdheid (HB) Leernetwerk

Voor alle medewerkers van de scholen
Van 16.00 tot 17.30 uur, locatie ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Dinsdag 29-11-2022
 • Dinsdag 21-03-2023

 

Regio-ochtenden SENtrum (digitaal)

Voor intern begeleiders

 • Dinsdag 06-09-2022
 • Donderdag 30-03-2023
 • Dinsdag 23-05-2023

 

Netwerkochtend SENtrum

Voor bestuurders-schooldirecteuren-intern begeleiders
Van 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Donderdag 13-10-2022
 • Dinsdag 14-02-2023
Klik hier voor formulieren en downloads