Agenda 2023-2024

Bijeenkomsten SPOW 2023-2024

Dinsdag 5 september 2023 09.00-15.00 Netwerkbijeenkomst SPOW nieuwe directeuren, IB-er (en nieuwe SKT-ers)
Woensdag 20 september 2023 Ophaalsessies ondersteuningsplan (leerkrachten/ ouders/ leerlingen) (Optie)
Woensdag 27 september 2023 15.30-17.30 Netwerkbijeenkomst SENtrum leerkrachten (leerkrachten) (Onder voorbehoud!)
Dinsdag 3 oktober 2023 16.00-17.30 Netwerkbijeenkomst Hoogbegaafdheid Startbijeenkomst beginners (medewerkers van de scholen)
Dinsdag 10 oktober 2023 09.00-13.00 Netwerkbijeenkomst 1 SENtrum (schoolbestuurders, directeuren, IB-ers)
Dinsdag 31 oktober 2023 09.00-11.00 Netwerkbijeenkomst 1 Onderwijs Transparant (OT) SPOW (IB-ers)
Dinsdag 7 november 2023 15.30-17.00 Online Webinar groeidocument (leerkrachten)
Dinsdag 14 november 2023 09.00-13.00 Netwerkbijeenkomst 1 SPOW (schoolbestuurders, directeuren, IB-ers)
Dinsdag 28 november 2023 16.00-17.30 Netwerkbijeenkomst Hoogbegaafdheid Leernetwerk 1 (medewerkers van de scholen)
Donderdag 15 februari 2024 13.00-17.00 Netwerkbijeenkomst 2 SENtrum (schoolbestuurders, directeuren, IB-ers)
Donderdag 21 maart 2024 16.00-17.30 Netwerkbijeenkomst Hoogbegaafdheid Leernetwerk 2 (medewerkers van de scholen)
Donderdag 30 mei 2024 09.00-13.00 Netwerkbijeenkomst 2 SPOW (bestuurders, directeuren, IB-ers)
Donderdag 13 juni 2024 09.00-11.00 Netwerkbijeenkomst 2 Onderwijs Transparant (OT) SPOW (IB-ers)

 

Agenda 2022-2023

Vergaderingen Dagelijks Bestuur SPOW

Onder voorbehoud van wijzigingen

 • Maandag 17-10-2022

 

Vergaderingen Algemeen Bestuur SPOW

Onder voorbehoud van wijzigingen

 • Maandag 17-10-2022

 

Vergaderingen OPR (Ondersteuningsplanraad)

Van 19.00 tot 22.00 uur bij SBO De Diamant: Sint Martinusstraat 160, Naaldwijk
Onder voorbehoud van wijzigingen

 • Dinsdag 27-09-2022
 • Dinsdag 22-11-2022
 • Maandag 16-01-2023
 • Woensdag 22-03-2023
 • Woensdag 07-06-2023

 

Netwerkochtend SPOW

Voor bestuurders-schooldirecteuren-intern begeleiders
Van 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Donderdag 17-11-2022
 • Dinsdag 06-06-2023

 

Startbijeenkomst SPOW

Voor (nieuwe) intern begeleiders, directeuren,
SKT-ers
Van 9.00 tot 15.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Dinsdag 30-08-2022

 

Netwerkbijeenkomst Onderwijs Transparant (OT) SPOW

Voor intern begeleiders
Van 9.00 tot 11.00 uur in ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Verdiepingsbijeenkomst: donderdag 20-10-2022
 • Eindejaarsessie: dinsdag 20-06-2023

 

Hoogbegaafdheid (HB) Leernetwerk

Voor alle medewerkers van de scholen
Van 16.00 tot 17.30 uur, locatie ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Dinsdag 29-11-2022
 • Dinsdag 21-03-2023

 

Regio-ochtenden SENtrum (digitaal)

Voor intern begeleiders

 • Dinsdag 06-09-2022
 • Donderdag 30-03-2023
 • Dinsdag 23-05-2023

 

Netwerkochtend SENtrum

Voor bestuurders-schooldirecteuren-intern begeleiders
Van 9.00 tot 13.00 uur (inclusief lunch) in ’t Centrum: Hoofdstraat 100, De Lier

 • Donderdag 13-10-2022
 • Dinsdag 14-02-2023