a-MiGa zorg

Bent u op zoek naar een shadow/begeleider in de klas?

a-MiGa zorg levert individuele begeleiding op school aan kinderen met onderwijsproblematiek. Een shadow/begeleider verblijft in de klas en is er om het individuele kind te ondersteunen binnen het onderwijssysteem.

Hiermee wordt er naar gestreefd dat het kind gedurende de dag het lesprogramma zo goed mogelijk kan volgen en voortijdig schooluitval wordt voorkomen.

Ook werkt a-MiGa zorg aan behoud van opleidingsniveau, waarbij eventuele gedragssymptomen worden aangepakt tijdens de begeleiding.

Voor meer informatie a-miga@caiway.net of 06-29607544.