Toelaatbaarheidsverklaring

Indien tijdens het HIA besloten wordt dat het S(B)O het best tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling dan vraagt de huidige school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het SPOW.

Omdat het afgeven van een TLV een zwaarwegende beslissing is schrijft de wet voor dat deze toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven op basis van een deskundigenadvies van tenminste twee deskundigen. Daarom legt de eerste deskundige de aanvraag voor aan een tweede deskundige van het samenwerkingsverband. Deze beoordeelt (gemandateerd door de directeur) binnen 3 weken of de TLV toegekend kan worden.

Een TLV wordt, binnen het SO, toegekend voor de duur van tenminste één volledig schooljaar. Voor het SBO hanteert het SPOW de duur van maximaal 2 kalenderjaren.