Het SPOW bestaat uit 11 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs met 43 scholen die samen Passend Onderwijs verzorgen aan ruim 11.000 leerlingen.