Het SPOW bestaat uit 12 schoolbesturen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs met 42 scholen die samen Passend Onderwijs verzorgen aan ongeveer 11.000 leerlingen.